Política de privacitat

Política de privacitat

La present Política de Privadesa, juntament amb la Política de Cookies i l’Avís Legal, regulen la navegació, accés i ús de www.bggroup.es (d’ara endavant el Lloc web) titularitat de BGMobile 2.0, S.L. (d’ara endavant BG Group) i l’usuari (d’ara endavant l’Usuari).

Política de Privadesa
L’Usuari haurà de llegir amb atenció el present document, la Política de Cookies i l’Avís Legal, a fi de tenir el màxim coneixement dels mateixos.

Les dades personals que ens aporti seran objecte de tractament en un fitxer titularitat de:

BG MOBILE 2.0., S.L, amb domicili social a Sant Cugat del Vallés Calli de la Granja núm 10, Baixos (08072 – Barcelona), nombre d’identificació fiscal B66257072 i degudament inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Així mateix, li informem que actua en la seva condició de responsable dels fitxers, que han estat degudament inscrits davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades d’acord amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades, aquesta és, la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 que desenvolupa l’anterior, tots dos de connivència amb la Directiva 95/46/CE derogada pel nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, amb plens efectes a partir de maig 2018.

Les finalitats d’aquest tractament són:

Gestió, estudi i resolució de consultes de l’Usuari.
Enviament per mitjà de qualsevol mitjà electrònic d’informació comercial, sobre BGGroup, la seva activitat, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.
L’enviament d’enquestes de satisfacció i, en general, l’auditoria de qualitat dels serveis prestats pels Responsables.
L’enviament de comunicacions informatives generals o sobre esdeveniments o activitats organitzades pels Responsables.
Qualsevol altre tractament sobre la base de l’interès legítim, o que estableixin les Lleis.
Ens reservem la facultat de recopilar dades amb altres finalitats no descrites en el punt anterior, però, que, en tot cas, se sol·licitarà consentiment exprés dels Usuaris del Lloc web.

BG Group, es compromet a respectar la confidencialitat de la informació de la informació de caràcter personal i a garantir l’exercici dels seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició (d’ara endavant conjuntament, drets ARC). Per a l’exercici dels drets ARC Vostè haurà d’enviar una comunicació escrita a la següent adreça de correu  bgmobile@bgmobile.es preferiblement, encara que serà suficient la sol·licitud mitjançant qualsevol mitjà de comunicació dirigida a BG Group. En qualsevol cas, per atendre a la seva sol·licitud, podrem requerir l’aportació d’una fotocòpia del seu DNI, passaport o un altre document vàlid que ho identifiqui.

Les dades personals que vostè faciliti hauran de ser veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a causa del no compliment d’aquesta obligació.

Mitjançant la lectura del present document i, acceptant expressament la política de privadesa en prémer “ENVIAR” en el formulari, l’Usuari està consentint expressament el tractament automatitzat de les seves dades per part de BG Group.

Uso de cookies

BG MOBILE 2.0 S.L. utiliza cookies para facilitar su experiencia como usuario, captar datos estadísticos, mejorar nuestros servicios y analizar sus datos de navegación. Si usted continúa visitando nuestro sitio web, entendemos que nos ofrece su consentimiento para el uso de cookies. Para más información consulta nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies