93 729 90 39 bggroup@bggroup.es
www.bggroup.es

Política de privacitat

BG MOBILE 2.0 S.L. és l’entitat BG MOBILE i titular del lloc web (en endavant el “Website”), amb domicili social a SANT CUGAT DEL VALLES., C / DE LA GRANJA Nº 10 BJ 08172 BARCELONA, amb CIF número B66257072 i que està destinada a Telecomunicacions, màrqueting i Serveis Informàtics.

BG MOBILE 2.0 S.L. li garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’Usuari en el Website i, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en li RD 1720 / 2007 de 21 de desembre i restant normativa d’aplicació, l’informa que:

a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a BG MOBILE 2.0 S.L. seran tractades per aquesta d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre i quedaran incorporades al fitxer USUARI S DE LA PÀGINA WEB, creat i mantingut sota la responsabilitat de BG MOBILE 2.0 SL, el qual ha estat degudament registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

b) Les dades són recaptats amb les següents finalitats: (i) gestió, estudi i resolució de consultes i (ii) enviament de publicitat i prospecció comercial per mitjans electrònics, sobre l’empresa, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.

c) En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació dels mateixos, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 , de 21 de desembre.

d) BG MOBILE 2.0 S.L. es compromet a protegir la informació confidencial a la que tingui accés.

e) BG MOBILE 2.0 S.L. no utilitzarà en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per prestar serveis a tercers diferents dels referits a l’apartat b) d’aquest document o, si escau, per aconseguir una utilitat pròpia.

f) L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix la present Política de privadesa.

g) L’usuari pot, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a BG MOBILE 2.0 S.L. carta degudament signada a la nostra adreça postal, a dalt indicada, on constin clarament les dades de contacte, a la qual haurà d’acompanyar fotocòpia del seu DNI / NIF o document que acrediti la seva identitat.

h) L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes indicats. Per a això premi el botó “ENVIAR” que es troba després del formulari de recollida de dades.

Uso de cookies

BG MOBILE 2.0 S.L. utiliza cookies para facilitar su experiencia como usuario, captar datos estadísticos, mejorar nuestros servicios y analizar sus datos de navegación. Si usted continúa visitando nuestro sitio web, entendemos que nos ofrece su consentimiento para el uso de cookies. Para más información consulta nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies